25 jarig bestaan werd groots gevierd op 21 maart 2023!

Op 21 maart 2023 was het een overvolle theaterzaal in Maldensteijn. Honderden mensen hadden gehoor gegeven om het jubileum met ons samen te vieren. Namens het bestuur van de Stichting Heemkunde Malden had de voorzitter Jacques Pouwels het voorrecht om de donateurs, vrijwilligers, genodigden  en andere belangstellenden  in Maldensteijn welkom te mogen heten bij deze feestelijke en historische avond t.g.v. het 25 jarig jubileum van onze Stichting.

Bij de aanvang noemde Jacques Pouwels het een bijzonder genoegen om  als voorzitter te mogen fungeren van deze prachtige vrijwilligersstichting die volgens hem gerust een “sieraad” aan het lokale verenigingsleven van ons dorp Malden mag worden genoemd.

Jacques Pouwels opent de Jubileumavond.

Voordat  het programma en de sprekers gepresenteerd werden, wilde hij graag met reden enkele mensen ook op persoonlijk titel welkom heten. Dit welkom gold in het bijzonder voor Mevrouw Margot Niekus: Mevrouw Niekus was de echtgenote van de op de hoge leeftijd van 90 jaar in 2017 overleden  grondlegger en oprichter van onze Stichting de heer Ton Niekus.  De oprichting van de stichting had aanvankelijk slechts een beperkte doelstelling, namelijk te komen tot een beheersvorm van het oude Gildeboek van  Malden van 1726. Dit boek was in de loop der eeuwen door diverse handen gegaan en uiteindelijk via Toon van der Cruijsen terecht gekomen bij Ton Niekus met de vraag of hij zorg wilde  dragen voor de restauratie en voor een definitieve bewaarvorm door het regionaal archief.

Het Gildeboek behoorde tot het Antoniusgilde, de oudste vereniging van Malden. Het werd destijds opgericht door katholieke Maldenaren die na de reformatie eind 16e eeuw niet meer naar de katholieke kerk konden gaan. Het was een broederschap waarvan de leden elkaar in moeilijke tijden bijstonden. Het gildeboek was volgens de voorzitter een geschiedenisboek met complete geschiedenis en administratie van het Gilde. Na de bijbel het belangrijkste boek van een dorp. Hierna werd Margot Niekus uitgenodigd om naar voren te komen, waarna Petra Thijssen een boeket bloemen overhandigde  om zo op deze manier haar echtgenoot Ton Niekus postuum te bedanken voor zijn initiatief. 

Een persoonlijk woord van welkom was er ook aan wethouder Wim Wink van de gemeente Heumen. De heer Wink beheert de interessante portefeuille burgerschap. In dat  verband merkte de voorzitter op dat kennis en bewustwording van de eigen geschiedenis  door de burgers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de beleving van het heden en de toekomst van onze eigen gemeente. In zijn speech merkte Jacques Pouwels bovendien op dat wij in ons dorp  bestuurlijk veel hebben te danken aan de Franse tijd omdat wij zonder de rol van de Fransen anders nooit de zelfstandige gemeente geworden zouden zijn die wij thans zijn.

Na de inleiding van de voorzitter verzorgde Toon Bosch, universitair docent geschiedenis en als bestuurslid verbonden aan de heemkundekring Groesbeek vervolgens een boeiende lezing over de betekenis van de Heerlijkheid Malden in de Gelderse geschiedenis. Na de pauze was het de beurt aan Lambert van Griensven en Ruud ten Brok van de Maldense videoclub die een negental prachtige filmdocumentaires hadden gemaakt over lokale onderwerpen die in de afgelopen 25 jaar in ons dorp speelden en die zeker ook aantoonden hoe mooi onze woonplaats is. Terzijde:  in de jaarlijkse Elzevier-enquête behoort de gemeente  en dat geldt in het bijzonder ook voor de hoofdkern Malden al jaren tot de 10 beste woonplaatsen van ons land.

Onze jubileumavond werd afgesloten door alle vrijwilligers van onze stichting Heemkunde persoonlijk te bedanken voor hun vrijwillige inzet door het aanbieden van een speciaal voor de stichting Heemkunde ontworpen PLUS-tas gevuld met lokale producten.  Behalve de vrijwilligers ontvingen alle andere aanwezigen bij het verlaten van Maldensteijn overigens eveneens een Plus-tas, maar dan zonder de vulling. Ter afsluiting overhandigden Lambert van Griensven en Ruud den Brok  aan de secretaris van de Stichting Petra Thijssen  een scala aan films  vervaardigd door de voormalige video vereniging Steady Shot. Hun presentatie bewees weer eens hoe ook videofilms naast teksten en fotografie een bijdrage kunnen leveren aan de vergroting van het historisch bewustzijn. Een grote aanwinst voor ons documentatiecentrum. Kortom het was voor ieder een boeiende historische avond die in ons geheugen blijft!

Ton Niekus met zijn vrouw (links) aanwezig bij een van onze lezingen

Ieder zocht een mooie plaats in de theaterzaal van Maldensteijn.

Iedere vrijwilliger kreeg een tas met inhoud aangereikt door

Petra Thijssen van de Plus met historische afbeeldingen uit ons

documentatiecentrum.

Lambert van Griensven en Ruud den Brok gaven namens

de voormalige videoclub Steady Shot een uitleg over de films.

.

I

Nadien kon iedere bezoeker een tas meenemen als

aandenken aan ons jubileum.

Petra Thijssen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.