Doelstellingen

De doelstelling van de Stichting is het behartigen van heemkundige belangen in de meest ruime zin van het woord: van het bijeenbrengen van gegevens en verhalen op het gebied van de geschiedenis van Malden, het verzamelen en inventariseren van oudheden, foto’s, het bevorderen van de belangstelling en kennis van de eigen omgeving tot de behartiging van heemkundige belangen in het algemeen.

Naast het uitgeven van een contactblad worden er ook regelmatig lezingen gegeven over historisch interessante onderwerpen en zijn er daarnaast in Maldensteijn of de bibliotheek prachtige foto-exposities over oud-Malden te bezichtigen. Sinds 2001 beschikt de Stichting over een documentatiecentrum en een werkgroep genealogie. In dit centrum, dat geheel wordt gerund door vrijwilligers, wordt allerlei documentatie verzameld en ontsloten over Malden en zijn inwoners en wordt historisch onderzoek gedaan en bevorderd. Inwoners van Malden die zich willen verdiepen in de geschiedenis van hun woonplaats, familie, boerderij, vereniging en dergelijke kunnen hier terecht voor advies.

Het is mogelijk om onze medewerk(st)ers van de Stichting Heemkunde Malden op de maandag- en woensdagmiddag te bezoeken in de bibliotheek van 14.00 uur tot 16.00 uur. Indien u hiervan gebruik wenst te maken dan verzoeken wij u een afspraak hiervoor te maken. U kunt dan ook kennismaken met onze werkwijze.

U kunt dit aangeven via email: info@heemkundemalden.nl of telefonisch onder nummer 024-3582893.

Boeken te leen van de Stichting Heemkunde Malden

U heeft de mogelijkheid om boeken te lezen van de Stichting Heemkunde Malden. De collectie van de stichting vindt u in de boekenkast onder de rubriek ‘HEEMKUNDE’ en is  onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Gemeente Heumen
 • Nijmegen
 • Rijk van Nijmegen
 • Beek en Berg & Dal
 • Gelderland
 • Noord-Limburg
 • Noord-Brabant
 • Betuwe en Overbetuwe
 • Reichswald en Kleve
 • Algemeen
 • Diversen

Bijzondere exemplaren zijn alleen via de heemkamer ter inzage.

De collectie wordt steeds uitgebreid met nieuwe boeken. U krijgt de gewenste titel mee op vertoon van de lezerspas van de bibliotheek of een legitimatiebewijs en wij noteren uw naam- en adresgegevens. De uitleentermijn is drie weken. De door u geleende boeken dienen geretourneerd te worden via onze heemkamer. Als een boek beschadigd wordt ingeleverd of kwijtgeraakt is worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Specifieke vragen kunt u telefonisch stellen bij het secretariaat van Stichting Heemkunde Malden, mevrouw P. Thijssen, T 024 358 28 93 of via e-mailadres: info@heemkundemalden.nl.