Boek “Historisch Malden”

Op 18 februari 2022 werd door de Stichting Heemkunde Malden een uniek verzamelalbum over historische Malden gepubliceerd in boekvorm. Op dezelfde dag werd aan Petra Thijssen, secretaris van de Stichting Heemkunde de eer gegund om het album aan te bieden aan de wethouder Maarten Schoenaker van de gemeente Heumen.

Sinds de oprichting van de stichting in 1997 is dit boek de eerste studie die een complete en integrale inventarisatie biedt over de geschiedenis van het dorp Malden, vanaf de prehistorie tot en met de moderne tijd van de jaren twintig van deze eeuw. Weliswaar werden  in de afgelopen jaren al verschillende deelstudies gepresenteerd over het middeleeuwse Malden het succesvolle boek Malden en de Maldenaren 1870-1970 en Oorlog en bevrijding in Malden (2004), beide door de Stichting Heemkunde, maar ontbrak het tot nu toe aan een (voor alle leeftijden) toegankelijke en samenhangende geschiedbeschrijving van de integrale ontwikkeling van ons dorp.

De omvang van het verzamelalbum beslaat in totaal 19 hoofdstukken, beginnend bij het eerste hoofdstuk over de unieke ligging van ons dorp aan de Stuwwal van Nijmegen tot aan het Duitse Kleef en eindigend bij het laatste hoofdstuk met de vraag “ Malden Quo Vadis?”. Het boek laat duidelijk zien dat ons dorp op verschillende momenten in de geschiedenis voor belangrijke strategische beslissingen heeft gestaan, die telkens door bijzonder veel “ veerkracht”  van de bevolking werden overwonnen.

Uitgegeven op 18 februari 2022

Boek is uitverkocht sinds 10 maart 2022