Archief Antonius Abt Malden naar het RAN in Nijmegen

Het archief van de R.K. Parochie van de H. Antonius Abt in Malden is overgedragen aan het Regionale Archief (RAN) in Nijmegen. Het gaat om archiefstukken uit de periode van 1799 tot 2015. In 1799 namen de katholieken in Malden de kerk, die na bijna twee eeuwen protestantisme tot een ruïne was geworden, weer over. En vanaf 2015 is de parochie van H. Antonius Abt in Malden niet meer zelfstandig. In dat jaar werd de locatie van H. Antonius Abt een onderdeel van de fusieparochie van de H. Drie-eenheid, waarin al zes andere locaties samenwerkten. Er is jaren gewerkt aan de opschoning en ordening van het archief. Eerst door vrijwilligers van binnen en buiten de parochie en tenslotte ook door de medewerkers van het archief in Nijmegen om alle stukken geschikt en toegankelijk te maken voor gebruik in een modern archief. Het resultaat is dat er nu op de schappen van het RAN meer dan zes meter goed geordend materiaal klaar staat voor belangstellenden. Voor inzage gelden de normale openingstijden en gebruiksregels van het RAN. Door corona zijn die helaas op dit moment wel wat beperkt. De complete inventaris (ongeveer 12 pagina’s) is op het internet te raadplegen. Het archief is te vinden onder nummer 1704 in de hoofdcategorie (18) Religie en Levensbeschouwing en in de subcategorie (18.1) Katholicisme.

Het archief bevat natuurlijk veel stukken die in een parochiearchief verwacht mogen worden: registers van doop, vormsel, communie, huwelijk, uitvaarten. Interessant voor mensen die in hun eigen familiegeschiedenis geïnteresseerd zijn. Verder zijn er ook veel stukken die met het bestuur van de parochie te maken hebben: vergaderstukken, benoemingen en correspondentie met het bisdom. Ook de financiële administratie, met bijvoorbeeld ‘de opbrengst der kerkschalen’ hoort daarbij. Heel wat, enigszins persoonlijke, stukken zijn overigens wegens de privacyregels waar ook het RAN zich aan moet houden, op dit moment nog niet ter inzage. Sommige stukken mogen pas na het jaar 2100 geopenbaard worden. Voor de geschiedenis van het dorp Malden zijn de oudste stukken misschien het belangrijkste. Een flink pak gaat over de stichting van de parochie in 1799. Tot die tijd gingen de Maldenaren, die vrijwel allemaal katholiek waren, in Mook en Heumen naar de kerk. Maar in dat jaar nam de Maldense bevolking het initiatief om de kerk over te nemen: het oude kerkje werd opgeknapt, er werd een pastoor benoemd en er werden contacten gelegd met de verschillende overheden. Ook de bouw van de nieuwe kerk (1960) is goed gedocumenteerd. Boeiend zijn ook de stukken uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Dat was de tijd van de rijke roomse vieringen maar ook de tijd waarin de R.K. Werkliedenvereniging in Malden werd opgericht, naast allerlei andere Broederschappen. En het was ook de periode waarin de katholieke scholen voor jongens en meisjes in Malden werden gesticht. Er zijn ook wel een paar stukken die wat minder ernstig klinken. Zo is er nog het draaiboek te vinden van een cabaretavond die het parochiebestuur in 1983 aanbood aan de vrijwilligers van de parochie. En een stuk uit 2006, waaruit blijkt dat de parochie zich toen al zorgen begon te maken over de toekomst van het parochiearchief, vraagt ook wel om een glimlach nu alles 15 jaar later keurig geordend op de planken van het RAN in Nijmegen staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.